Úvod

       Okresní  organizace Českého svazu včelařů Vyškov (dále  okresní organizace)

v souladu se stanovami  je organizační jednotkou Českého svazu včelařů
* Okresní organizace má právní subjektivitu, to znamená, že má právo v rámci své působnosti podle stanov jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy. ČSV ručí za dluhy OO ČSV do výše 1 000 Kč.
* Za okresní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. Podepisování se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) a jednatel nebo jiná předsednictvem pověřená osoba.

     Okresní organizace  se skládá 17 základních organizací :

ZO Bučovice (61101)

ZO Drnovice (60102)

ZO Chvalkovice (61103)

ZO Ivanovice na Hané (61104)

ZO Křenovice (61106)

ZO Luleč (61107)

ZO Olšany (61108)

ZO Otnice (61109)

ZO Račice (61110)

ZO Rašovice (61111)

ZO Rousínov (61112)

ZO Ruprechtov (61113)

ZO Slavkov u Brna (61114)

ZO Šaratice (61115)

ZO Vyškov (61116)

ZO Vyškov-Hamiltony (61117)

ZO Rousínov – Vítovice (61118)